Hoşgeldin SivilTIM Görev Organizasyonu

 Sosyal Medya
 
 Görev Tanımı   Sosyal Medya Reklam ve Etkinlikleri
 Yetki / Sorumluluklar

  # Sistemin işleyişinin Sosyal Medya kısmındaki sürekliliğini sağlamak.

  # Trend Topic çalışmaları yapmak.

  # TİM'e özel Sosyal Medya dataları oluşturup, işletmek (Güncelliğini Sağlamak). Geliştirmek.

  # Forum'un Sosyal Medya hesapları için içerik üretmek. (Üretme faaliyetlerine destek vermek.)

 Özellikler

  # Verdiği söze sadık, istikrarlı çalışma sürdürebilme yeteneğine sahip olmak.

  # Yeni Fikirler üretme, Mantık Yürütmeye Elverişli Olmak

  # Sosyal Medya konusunda en az Orta Statü'de bilgiye sahip olmak.

  # Anlık ulaşılabilir olmak.

Grubun Forumdaki Yeri ve Faaliyetleri