Hoşgeldin SivilTIM Görev Organizasyonu

 Lojistik
 
 Görev Tanımı   Kaliteli eğitimler ve konular ile Forum Aktifliğini korumak, ihtiyaç halinde Gruplara Personel Desteği sağlamak.
 Yetki / Sorumluluklar

  # Sistemin işleyişinin sürekliliğini sağlamak.

  # Forumun kaliteli konu eksiklerini tamamlamak.

  # CyberAkademi'ye özel Eğitim setleri oluşturup işleyişini sağlamak. Geli?tirmek.

  # Forum'un Sosyal Medya hesapları için içerik üretmek. (Üretme faaliyetlerine destek vermek.)

 Özellikler

  # Verdiği söze sadık, istikrarlı çalışma sürdürebilme yeteneğine sahip olmak.

  # Yeni Fikirler üretme, Mantık Yürütmeye Elverişli Olmak

  # Makale yazma konusunda en az Orta Statü'de bilgiye sahip olmak.

  # Anlık ulaşılabilir olmak.

Grubun Forumdaki Yeri ve Faaliyetleri